Cursuri

picture articol

22 Februarie

OPȚIUNI STRATEGICE DE EXPORT ȘI INTERNAȚIONALIZARE

22-02-2018 - 23-02-2018
Modulul fixează cadrul activităților pentru programul de instruire, care se va finaliza cu o "Strategie individuală de export", necesară lansării cu succes pe piețele internaționale. Temele abordate țintesc, în primul rând, formarea bazei teoretice prin definirea activităților de export și internaționalizare; modele și strategii de afaceri la export și etapele ...
picture articol

01 Martie

DEFINIREA PRODUSULUI ȘI A PIEȚELOR ȚINTĂ

01-03-2018 - 02-02-2018
În cadrul acestui modul se vor detalia diferențele produsului de export de un produs similar destinat pieței locale; identificarea obstacolelor și a oportunităților de comercializare pe piețele țintă. De asemenea, înțelegerea specificului și particularităților piețelor internaționale, selecția piețelor țintă și intocmirea profilului acestora.
picture articol

12 Martie

CONDIȚII DE ACCESS PE PIEȚE, STANDARDE ȘI CERTIFICĂRI (SECTOR MOBILĂ)

12-03-2018 - 12-03-2018
În cadrul acestui modul sunt analizate cerințele de standardizare, de certificare și de inspecție pentru sectorul producției de mobilă la nivel național. De asemenea, sunt prezentate particularitățile diferitelor sisteme de certificare pe piețele externe și pașii necesar a fi făcuți pentru a exporta pe o anumită piață. În plus, se abordează modalitățile practice de ev ...
picture articol

16 Martie

CONDIȚII DE ACCESS PE PIEȚE, STANDARDE ȘI CERTIFICĂRI (SECTOR AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ)

16-03-2018 - 16-03-2018
Modulul analizează standardele și sistemele de certificare a calității din domeniul agriculturii ecologice aflate momentan în vigoare. Având în vedere că sistemele de certificare reglementează piața ecologică, asigurându-se că produsele se conformează regulamenteloe și standardelor de producție, subiectul prezintă o importanță crescută pentru activitatea de e ...
picture articol

19 Aprilie

CANALE DE DISTRIBUȚIE, PROMOVARE, PREȚ

19-04-2018 - 20-04-2018
În prima parte a acestui modul sunt prezentate canalele de distribuție a produsului, comparații între diferite canale și sugestii de operatori și rute de distribuție către consumatorul final sau către un revânzător. A doua parte a cursului analizează în amănunt, cu exemple practice, costurile tangibile și intangibile la export ale unui producător. Pornind de ...
picture articol

11 Mai

BRAND ȘI BRANDING

11-05-2018 - 11-05-2018
Brand-ul produsului și reputația afacerii sunt esențiale pentru succesul la export, de aceea modulul țintește identificarea unor modalități practice de a crea un brand propriu sau compozit pentru a accesa piețele internaționale. Astfel, după introducerea conceptelor teoretice de bază, modulul este dedicat analizei brandingului, un proces creativ, care nu urmează niște pași clar defi ...
picture articol

24 Mai

ASOCIAȚII ȘI ALIANȚE DE EXPORT: CLUSTERE ȘI COOPERATIVE

24-05-2018 - 25-05-2018
Deoarece succesul la export nu este determinat exclusiv de afacerea proprie, dar și de capacitatea de a dezvolta alianțe pentru a accesa piețele internaționale, acest modul se concentrează pe înțelegerea clusterelor și a cooperativelor, precum și a modului în care acestea ajută procesul de export.
picture articol

28 Iunie

DERULAREA ȘI FINANȚAREA EXPORTULUI

28-06-2018 - 29-06-2018
Exportul este un factor important de dezvoltare dar, pentru a fi eficientă, o finanțare adecvată și asistența pentru consolidarea capacităților de a obține finanțări sunt esențiale. De exemplu, creditele și asigurările de credit fac comerțul mai simplu, prin reducerea decalajului dintre exigențele divergente ale exportatorilor și importatorilor în ceea ce privește momentul exe ...
picture articol

09 Iulie

Training pentru participarea la târgurile internaționale (Sector - Agricultură ecologică)

09-07-2018 - 10-07-2018
Datorită multifuncționalității lor, comparativ cu alte mijloace de promovare, târgurilor le revine o deosebită importanță în mixul de marketing. De aceea, modulul actual accentuează faptul că participarea la un târg internațional trebuie pregătită cu atenție, pornind de la selectarea produsului, prezentarea acestuia, ambalare și etichetare, materialele de promovare ...
picture articol

12 Iulie

Training pentru participarea la târgurile internaționale (Sector - Mobilă)

12-07-2018 - 13-07-2018
Datorită multifuncționalității lor, comparativ cu alte mijloace de promovare, târgurilor le revine o deosebită importanță în mixul de marketing. De aceea, modulul actual accentuează faptul că participarea la un târg internațional trebuie pregătită cu atenție, pornind de la selectarea produsului, prezentarea acestuia, ambalare și etichetare, materialele de promovare ...