Classes

picture articol

22 Febuary

OPȚIUNI STRATEGICE EXPORT ȘI INTERNAȚIONALIZARE

22-02-2018 - 23-02-2018

Modulul va prezenta specificul și etapele unei strategii de afaceri de export precum și modelele de afaceri specifice sectoarelor vizate prin Proiect. Se vor prezenta opțiunile manageriale și modalitățile de exercitare, fixând astfel cadrul activităților ulterioare pentru restul de module.

picture articol

01 March

DEFINIREA PRODUSULUI ȘI A PIEȚELOR ȚINTĂ

01-03-2018 - 02-02-2018

În cadrul acestui modul se vor detalia diferențele produsului de export de un produs similar destinat pieței locale; identificarea obstacolelor și a oportunităților de comercializare pe piețele țintă. De asemenea, înțelegerea specificului și particularităților piețelor internaționale, selecția piețelor țintă și intocmirea profilului acestora.

picture articol

15 March

CONDIȚII DE ACCESS PE PIEȚE, STANDARDE ȘI CERTIFICĂRI

15-03-2018 - 16-03-2018

Se vor analiza standardele și sistemele de certificare a calității aflate momentan în vigoare și importanța acestora pentru export. În plus, se va discuta despre modalitățile practice de evaluarea sistemelor de certificare și modalitățile de include în strategia de export.

picture articol

19 April

CANALE DE DISTRIBUȚIE, PROMOVARE, PREȚ

19-04-2018 - 20-04-2018

După stabilirea produsului prezentat la export și a pieței țintite, cursul se va concentra pe identificare celor mai potrivite canale de distribuție, al prețului și a strategiei de promovare.

picture articol

11 May

BRAND ȘI BRANDING

11-05-2018 - 11-05-2018

Având în vedere importanța brand-ului produsului și reputația afacerii pentru accesul pe piețele externe, modul țintește modalități practice de a crea un brand propriu pentru a accesa piețe internaționale.

picture articol

24 May

ASOCIAȚII ȘI ALIANȚE DE EXPORT: CLUSTERE ȘI COOPERATIVE

24-05-2018 - 25-05-2018

Deoarece succesul la export nu este determinat exclusiv de afacerea proprie, dar și de capacitatea de a dezvolta alianțe pentru a accesa piețele internaționale, acest modul se concentrează pe înțelegerea clusterelor și a cooperativelor, precum și a modului în care acestea ajută procesul de export.

picture articol

28 June

DERULAREA ȘI FINANȚAREA EXPORTULUI

28-06-2018 - 29-06-2018

Modulul va aborda detaliat procesul de export și modalitățile accesibile producătorilor pentru a-l finanța.